Om Trade in Sports

Bakgrund

Initiativet till Trade in Sports togs 2010 med syftet att utveckla en helt ny investeringstjänst inom sportindustrin. Trots ett stort och växande intresse för sport i alla former har många aktörer inom sportindustrin svårt att utveckla sina verksamheter eftersom de saknar vägar att ta in externt kapital. Detta berör idrottsklubbar, men också individuella idrottare inom t.ex. tennis och golf.


En sportbörs!

"Crowd investing" är ett begrepp för hur en större grupp människor investerar, oftast mindre belopp och via onlineplattformar, i personer, projekt eller företag som intresserar dem. 2012 lanserade Trade in Sports världens första crowd investing-plattform för sportindustrin, en "sportbörs". Plattformen möjliggör för allmänheten att investera i idrottare och idrottsklubbar genom köp av andelar. Som andelsägare stödjer man dels idrotten men har även möjlighet att tjäna pengar om satsningen lyckas.

title