title

Hjälp idrottare och lag till toppen

när de lyckas tjänar du pengar

Om trade in Sports

Om Trade in Sports

Bakgrund

Initiativet till Trade in Sports togs 2010 med syftet att utveckla en helt ny investeringstjänst inom sportindustrin. Trots ett stort och växande intresse för sport i alla former har många aktörer inom sportindustrin svårt att utveckla sina verksamheter eftersom de saknar vägar att ta in externt kapital. Detta berör idrottsklubbar, men också individuella idrottare inom t.ex. tennis och golf.


En sportbörs!

"Crowd investing" är ett begrepp för hur en större grupp människor investerar, oftast mindre belopp och via onlineplattformar, i personer, projekt eller företag som intresserar dem. 2012 lanserade Trade in Sports världens första crowd investing-plattform för sportindustrin, en "sportbörs". Plattformen möjliggör för allmänheten att investera i idrottare och idrottsklubbar genom köp av andelar. Som andelsägare stödjer man dels idrotten men har även möjlighet att tjäna pengar om satsningen lyckas.

title

Vad tycker idrottarna?

title

Felix Rosenqvist

“Jag tror på denna modell som ett sätt att engagera motorfans i min racing. Jag hoppas att ett ökat intresse och engagemang kan skapa fler möjligheter att förstärka sponsornätverket ytterligare och att därigenom nå högre serier. ”

title

Alexander Björk

“Med Trade in Sports och andelsägarna får jag förutsättningarna att kunna nå världstoppen. Det känns väldigt inspirerande att ha så många andelsägare med på den här resan. Jag delar hellre med mig en liten del av något stort än att inte kunna nå hela vägen på grund av ekonomiska begränsningar. ”

Vad skriver media?