title

Hjälp idrottare och lag till toppen

när de lyckas tjänar du pengar

Kundservice

Hur fungerar det?

På Trade in Sports hjälper du idrottare och lag att finansiera sina satsningar. Du gör det genom att köpa andelar som ger en %-andel av de intäkter som satsningen genererar under en förutbestämd tidsperiod, t.ex. ger en andel i ett golfproffs normalt en %-andel av inspelade prispengar under 4 år.

1 - Köp andelar

Det första steget är att hitta den idrottare eller klubb som du vill köpa andelar i. För varje erbjudande anges vilken intäkt som andelens utdelning är kopplad till, t.ex. %-andel av prispengar, och under vilken tidsperiod du har rätt till utdelning.

Andelar kan köpas på två olika sätt:

  1. Nyintroduktion - Andelarna säljs initialt av idrottaren eller klubben i en nyintroduktion som normalt varar under 2-12 månader. Under nyintroduktionen säljs andelarna till ett fast pris och mellan 84% och 95% av pengarna går till de aktiva.
  2. Marknadshandel - När introduktionen är slut kan du köpa andelar av andra kunder på Trade in Sports.
title

Köp andelar

title
title

2 - Utdelning

Efter nyintroduktionen betalas utdelning ut till andelsägarnas konton hos Trade in Sports löpande (normalt på kvartalsbasis). Utdelningen motsvarar din %-andel av de intäkter som de idrottare eller klubbar som du har investerat i har genererat sedan den senaste utdelningen.

Om en golfspelare t.ex. har vunnit 100.000 kronor under kvartalet och du har köpt andelar i golfspelaren som berättigar till 1% av prispengarna får du följaktligen 1.000 kronor utbetalt till ditt konto.

title

3 - Marknadshandel

När en nyintroduktion är avslutad kan du sälja och köpa andelar till marknadspris. Du gör det genom att registrera en köp- eller säljorder där du anger hur många andelar du vill köpa eller sälja och vilket pris du accepterar. Givet att det finns en annan kund som är redo att acceptera ditt bud så går transaktionen igenom.

title

4 - Giltighetstiden går ut

Varje andel har en giltighetstid, d.v.s. dina andelar ger en %-andel av idrottarens eller klubbens intäkter under en viss tidsperiod. Därefter avregistreras andelarna och är inte längre synliga i din kontoöversikt. I produktspecifikationen anges respektive andels giltighetstid.

title

Vad tycker idrottarna?

title

Felix Rosenqvist

“Jag tror på denna modell som ett sätt att engagera motorfans i min racing. Jag hoppas att ett ökat intresse och engagemang kan skapa fler möjligheter att förstärka sponsornätverket ytterligare och att därigenom nå högre serier. ”

title

Alexander Björk

“Med Trade in Sports och andelsägarna får jag förutsättningarna att kunna nå världstoppen. Det känns väldigt inspirerande att ha så många andelsägare med på den här resan. Jag delar hellre med mig en liten del av något stort än att inte kunna nå hela vägen på grund av ekonomiska begränsningar. ”

Vad skriver media?